Triceps


Jak na triceps…?

S jarem se zkracují nejen sukně, ale i rukávy, a spousta našich klientek řeší vzhled svých rukou. Jak je procvičit, aby v tílku, nebo šatech vypadaly pěkně? Zpevnit zadní stranu paží vám pomůžou následující tři cviky. Opakujeme 10 až 15x, podle zvolené zátěže.

Tlaky s jednoručkou za hlavou:

-sed s rovnými zády, činku uchopíme za okraje

-výchozí pozice s rukama ve vzpažení (kost pažní je kolmo k zemi)

-s nádechem spouštíme činku za hlavu zhruba do pravého úhlu a s výdechem plynule zvedáme zpět nahoru

-pozor; lokty stále tlačíme k hlavě

Stahování kladky s lanem

-stoj čelem ke kladce, lano uchopíme oběma rukama

-začínáme s lokty pokrčenými u těla a pomalu stahujeme lano k vnější straně stehen

-dole podržíme v napětí a vracíme zpět do pokrčení

Tricepsový dip

-opřeme se dlaněmi o oporu, prsty směřují dopředu

-zpevníme, ramena stáhneme dozadu, lokty stále směřují vzad

-s nádechem pokrčujeme paže v loktech v plném rozsahu, s výdechem vracíme zpět

!
!
!