Šárka Spáčilová

Instruktorka lekcí

Core a strečink

Latina dance

Šárka Spáčilová

Certifikace a vzdělání:

Certifikovaná Instruktorka fitness (akreditováno MŠMT)

Závodní tanečnice latinsko-amerických tanců

absolvované kurzy:
Zdravotní tělesná výchova
Fyziologie tělesných cvičení
Metodika nácviku pohybových dovedností
Gymnastika 

Cíle

Cvičení zakládám na aerobních rozcvičkách a posilování s vlastní vahou (případně s lehkými činkami či expandery).

---

Ráda na konci lekcí zapojuji relax a odpočinek, který si málokdy dopřejeme, ačkoli je pro nás velmi důležitý.