Kroužky - Informace

Cena kroužkovného je 1490 Kč na období měsíců září - listopad

Všechny kroužky začínají v týdnu od 10.9.2018
Registrace osobně na recepci centra

Sebeobrana (6-10 let) - Úterý 16:00

Schopnost bránit se je jednou ze základních pohybových dovedností.
Děti se naučí pádové techniky jako je kotrmelec, pochopí, kdy je nejlepší obranou útěk, ale zbude čas také na trénink kopů a úderů do lap. 

Tanečky (4-6 let) - Čtvrtek 16:00

Rozhýbej své ratolesti v rytmu hudby.
Na programu budou klasické tance pro nejmenší jako pásla ovečky, ale také netradiční taneční kroky jako hip hop, balet či výrazový tanec.

Pohybovky (6-10 let) - Pátek 15:00

Rozvoj hrubé i jemné motoriky je klíčovou dovedností každého člověka.
Umět se plazit, skákat nebo třeba jen stát na jedné noze. To jsou vše prvky všestranného pohybového rozvoje, který pomáhá vývoji mozku a usnadňuje každodenní život.

Sebeobrana a pohybovky (10-15 let) - Pátek 16:00

Kombinace kroužků sebeobrana a pohybovky určená starším dětem.
Důraz zde bude kladen na kombinaci všech těchto pohybových dovedností s mnohem větší precizností. Vyšší věk dětí nám také dává možnost vyzkoušet některé zajímavější pohybové dovednosti.

Oficiální kroužek Krav Maga Global Junior (6-10 let) - Středa 18:00

Více informací: http://www.krav-maga.cz/kurzy-a-seminare/deti.html

Kroužek Krav Maga se platí pololetně (12.9. - 31.1.) za 2350 Kč