Co je to core a strečink?

Core neboli česky "jádro" je slangové označení pro svaly spojující prostor mezi hrudním košem a pánví. Patří sem všechny břišní svaly, ale také bránice, pánevní dno a svaly oblasti beder. Jeho funkcí je pomáhat držet napřímení těla, čehož se dosáhne vyváženou kooperací všech těchto svalů, ale také ochrana orgánů uložených v této oblasti.

Strečink je forma protahování. Nejčastěji se protahují jednotlivé svaly, ale můžeme také protahovat fasciální struktury (například svalové obaly) a dokonce můžeme provádět strečink celých svalových řetězců. Způsobů strečinku je mnoho a každá má svá určitá pozitiva. Funkční a odborně vedený strečink může pomoci od nejrůznějších svalových dysbalancí či bolestí.

Jak to funguje?

Propojení správně vedeného strečinku a funkčního posilování svalů jádra je velice efektivním způsobem, jak své tělo udržet pružné, silné a bezbolestné. Cvičení by se vždy mělo skládat z prvků uvolňování a posilování. Pouze tak můžeme učit tělo pracovat v nových pohybových vzorcích a rozvíjet tak tělo funkčně a efektivně. Naše instruktorka Šárka speciálně sestavila náplň těchto lekcí tak, aby se dosáhlo maximálního efektu ze vzájeného propojení strečinku a posilování core systému.

Proč core a strečink se Šárkou?

Pokud někdo nemá čas věnovat se cvičení příliš často a hledá efektivní trénink, na kterém se bude věnovat všem primárním aspektům zdravého pohybu současně, tak vřele doporučuji vyzkoušet tyto lekce se Šárkou.

Trenérka lekce - Šárka Spáčilová

Více informací

Šárka Spáčilová

 #fitnessPraha8 #posilovna